Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Pyöräily sopii kiireiseenkin arkeen!
 
Pyöräily on hyöty- ja terveysliikuntaa parhaimmillaan. Lahden monin paikoin kumpuileva maasto tuo sopivasti vaihtelua: ylämäet kohottavat pulssia ja alamäet antavat aikaa hengähtää.Pyöräily on ympäristöystävällistä, edullista, monipuolista ja tehokasta liikuntaa sekä monille sopiva liikuntamuoto, koska rasitusta on helppo säätää.
Rauhallinen pyöräily omaan tahtiin rentouttaa ja virkistää. Pyöräily tarjoaa sellaisia reittivaihtoehtoja, joita autoilevalla ei ole käytettävissä. Valitettavasti Lahdessa pyörätieverkosto on alkeellinen tai huonojen opastusteiden takia piilossa pysyvä.
 
ByPad- menetelmällä arvioidaan pyöräilypolitiikkaa. ByPad -projekti on rahoitettu Euroopan Komission SAVE-ohjelmasta. Menetelmässä yhdistyy päätöksentekijöiden, suunnittelijoiden ja pyöräilijöiden näkökulmat. Suomalaisia ByPad-kaupunkeja ovat Tampere, Jyväskylä, Helsinki, Turku ja Hyvinkää. Oulu on jo vuosikymmeniä ollut parhaiden pyöräilykulttuuria edistävä kaupunki Suomessa. Oulu kuuluu sekä Suomen pyöräilykuntien verkostoon että ainoana suomalaisena kaupunkina Cities for Cyclists -verkostoon.
 
Mikäli toivoo turhautumista, niin varmin tapa siihen on esittää yleisönpalstalla jotakin, koska toinen esittää koht`siltään päinvastaisen esityksen. Siitä huolimatta esitän, että Lahteen on mitä pikimmin perustettava kevyen liikenteen edistämistä suunnitteleva, esityksiä tekevä ja myös rahoituksen suhteen päätösvaltainen työryhmä.
 
Aseman seudun kevyen liikenteen järjestelyt ovat menossa entistä kummallisempaan ja ihmettelyä herättävään suuntaan. Kaupungin liikennesuunnittelijoiden ajattelua liiaksi trivialisoimatta voi kai todeta, että aseman seudun kevyen liikenteen suunnitelmat on laatinut, terhakka, insinööriksi aikova lukiolaistyttö tai –poika. Vesijärvenkadun rakentamista väkisinkin seuraamaan joutuvana tulee mieleen eräs naapurivaltiossa sijaitseva kirkko.
 
Keskustan kaavatilanne Lahdessa ja Tampereella!
 
 
 
Lahdessa näyttää keskustan kehittäjiä olevan kohta enemmän kuin asukkaita, ja on hyvä, että mielipiteitä esitetään. Mielipiteiden hajanaisuus johtuu pääosin siitä, että kaupungin nykyiset päätösvaltaiset elimet eivät itsekään tiedä millä tavalla keskustan elinvoisuus säilytetään.
 
Tampereen keskustaan hiljattain merkittyä pyörätietä oli verrattu Lahden vastaavaan tämän lehden (UL
16.7.2007) päätoimittajasivulla. Tampereen keskustan liikenneosayleiskaavaprosessi (virallinen termi) käynnistettiin 2002 ja valtuusto hyväksyi kaavan tammikuussa 2006. Kaava astui voimaan 2.3.2006 ja siitä ei jätetty yhtään valitusta. Tällaiseen lopputulokseen päästiin avoimella ja vuorovaikutteisella suunnittelulla, kaavan valmistelusta vastasi virkamiestyöryhmä ja valmistelussa oli mukana, koko ajan, eri intressitahoista koostunut yhteistyöryhmä.
 
Tampereen keskustan liikenneosayleiskaava koskee keskustan liikennettä kokonaisuudessaan ja kaavaa toteutetaan parhaillaan. Uudessa Lahdessa esitetty pyörätien pätkä Tampereelta oli siis osa tätä laajaa kokonaisuutta.
 
Lahdessa ei ilmeisesti ole keskustan kaikkia liikennemuotoja koko laajuudessaan käsittelevää strategista suunnitelmaa, visiota. Tekninen virasto kyselee nettipalstoilla ja lehtien palstoilla esimerkiksi sitä, minkälaiset ovat Lahden pyörätiet. Kysymättäkin on selvää, että jalankulku- ja pyörätieverkoston kehittäminen Lahdessa on aivan alkeellisella tasolla. Täällä keskustellaan siitä, että toriparkki olisi jollakin tapaa irrallinen kaikesta muusta liikenteestä ja ihmisten kulkemisesta. Jotkut hätäisimmät diletantit esittävät jo euromääräisiä laskelmia toriparkin kannattavuudesta ottamatta huomioon kokonaisuutta. Keskustan viihtyisyyden parantuminen, mitä toriparkki edesauttaa, on jo itsessään sellainen arvo, ettei sitä voida kaikilta osin rahassa mitata.
 
Eräälle pienpoliitikolle voin todeta, että on olemassa paljonkin kummallisia asioita, joita ei ole tarkoitettu ymmärrettäviksi, kuten toriparkin ylivertaisuus keskustan kehittämisessä. Älä edes yritä ymmärtää sitä, sillä yritys voi tuhota sen. Opettele saavuttamaan tyydytys sanomalla sitä mysteeriksi.
 
Erkki Ollila
 
 

Aina kun olet tehnyt muutoksia sivuun, muista päivittää sivu klikkaamalla tallenna painiketta editorin vasemmasta yläreunasta, paina tämän jälkeen julkaise painiketta niin sivu julkaistaan varsinaisille sivuille.

Yhteisten asioiden julkisuus!
 
Lahden kaupungin asukkaille tärkeiden asioiden kehittäminen menee milloin mihinkin suuntaan. Esimerkkinä mainitsen keskustan elinvoimaisuuden säilyttämisen, Energialaitoksen kehittäminen, Ranta-kartanon kaavoitus-asiat, toriparkki, kevyen liikenteen kehittämisen ja sosiaali- ja terveystoimen järkeistämisen. Tuntuu siltä, että näitä asioita mietitään salaisessa konklaavissa, josta savun mukana tulee ulos sekä päätös että päättäjät, mutta hekään eivät aina.
 
Luottamuselinten päätöksien tulee olla julkisia mitä suurimmassa määrin ja myös mahdollinen äänestyskäyttäytyminen tärkeissä asioissa. Valittaessa noin vuosi uutta kaupunginjohtajaa asia tuli esille. Näin tärkeässä asiassa luottamusmiehillä ei pitäisi olla mitään aihetta päätöksensä salaamiseen. Onneksi paikallislehti sai selville ja myös julkaisi oikean listan äänestyskäyttäytymisestä. Poliitikoiden itsesensuuri on piilopaikka.
 
Julkisuus lisää osallistujien vastuullisuutta sosiaalisen paineen myötä. Mikäli asioista ei edes yritetä keskustella julkisesti, niin osa näkemyksistä saattaa yhtä hyvin olla harkitsemattomia hetkellisiä mielipiteitä, virheellisiä uskomuksia tai täysin perusteettomia ennakkoluuloja, toisten perustuessa pitkälliseen harkintaan ja kolmansien liittyessä joillekin hengissä pysymisen kannalta elintärkeisiin tarpeisiin.
 
Julkiseen keskusteluun ja harkintaan perustuvat demokratiatulkinnat nojaavat perustavalla tavalla ilmaisuvapauteen. Kaikkien erilaisia kantoja puoltavien on voitava julkisesti esittää näkemyksiään, olivat ne sitten miten poikkeavia tahansa.
 
Kun erilaisista näkemyksistä keskustellaan julkisesti ja avoimesti, ei yksilöiden tai ryhmien näkemyksiä oteta vain annettuina totuuksina, vaan keskustelu toimii keinona arvioida eri näkemysten taustalla olevia perusteita ja motivaatioita. Jos eri näkemyksiä kannattavien välillä ei käydä dialogia, ei eriäviä näkemyksiä kannattavilla ole myöskään mahdollisuutta saada tietoa toisten näkemysten perusteista eikä vastaavasti mahdollisuutta perustella omia näkemyksiään.
 
Edellä mainitulla tavalla yhteisten asioiden käsittelyn tulee toimia. Tällä hetkellä erittäin tärkeitä asioita Lahden kaupungille ovat Ranta- kartanon kaavoitus, Energialaitoksen tila ja torinalusparkin rakentaminen.
Ranta-kartanon kaavan täsmentyminen ja toteutusaikataulu, toriparkin toteutuminen ja aikataulu ovat asioita, joihin seuraava valtuusto joutuu paneutumaan ja kantamaan vastuun siitä, että näiden asioiden eteenpäin viemisessä ei tunaroida. Tuloksen pitää olla arvostelun kestävää myös pitkälle tulevaisuuteen.
 
Rio de Janeirossa hyväksytyn yhdyskuntien kestävää kehitystä koskevassa toimintaohjelmassa todetaan, että yhdyskuntien kehittämistä ja maankäyttöä tulisi ohjata alueille, jotka ovat vesiensuojelun kannalta turvallisia. Vesiensuojelu tulisi ottaa siis huomioon jo maankäytön suunnittelussa. Eikö vesiensuojeluasiaa ole Ranta-kartanon osalta vieläkään selvitetty, koska erään virkamiehen lausuman mukaan paikalle on kaavailtu jotakin maan alle. Lahden kaupunki sijaitsee Vesijärven valuma-alueen pohjukassa, missä vedenvaihtuvuus on luonnostaankin vähäistä. Pihoilta ja kaduilta tulevaa lisäkuormitusta tulee huomattavasti vähentää.
 
Vaalien lähestyessä mielipiteitä esitetään niin syvästi inhimillisesti, myötätuntoa herättävästi, kauniisti, herkästi, liikuttavasti ja puhtaasti. Lahden kaupungin taloudellisen tilanteen takia olisi aika jo teräksen kalskahtaa. Helähdyksiä kuulemme niin vasemmalta kuin oikealtakin, mutta ne tyhjät tynnyrit, jne.
 
 
Erkki Ollila, DI
 
 
 
 
 
©2018 Erkki Ollila - suntuubi.com