Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Aina kun olet tehnyt muutoksia sivuun, muista päivittää sivu klikkaamalla tallenna painiketta editorin vasemmasta yläreunasta, paina tämän jälkeen julkaise painiketta niin sivu julkaistaan varsinaisille sivuille.

Vesijärvellä on ongelmia, mutta mistä ne johtuvat?

Onko tiedon puutetta?

Vesijärven vesitase
 
Vesijärveä, tarkemmin sanottuna Enonselkää, on tutkittu voimallisesti noin 25 vuoden ajan ja loppuraportteja on julkaistu useita. Tutkimukset sinänsä ovat ansiokkaita ja merkittäviä, mutta järven tilaa niillä ei paranneta.
 
Vesijärven veden laadun ja käytön ongelmat keskittyvät Enonselkä- Paimelanlahti-Vähäselkä alueelle. Tämä Siikaniemen rajaama vesialue muodostaa oman suljetun piirinsä ja tällaisen sitä on käsiteltävä myös hydrologisesti veden vaihtuvuuden kannalta..
 
Enonselän-Paimelanlahden ja Vähäselän valuma-alueelta tulee vesistöön normaalivuoden aikana 0,88 m³/s. Valuma-alueella sijaitsevilla vedenottamoilla otetaan vettä 0,3 m³/s, joka johdetaan Porvoonjokeen jätevetenä. Lisäksi Porvoonjokeen johdetaan, lupaehdon mukaisesti, laimennusvettä ja Kariniemen tunnelin huuhteluvedet. Porvoonjokeen johdetaan keskimääräisenä vuonna Enonselän vettä 1,10 m³/s.
 
Siikaniemessä siis vesi virtaa, varsinkin normaaleina vuosina, Enonselälle päin eikä Vääksyyn päin, mikä olisi luonnollinen suunta. Tälläkin hetkellä Siikanimessä vesimassan liike on Enonselälle päin. Hydrologisesti kuivina vuosina virtaus Enonselälle päin on suurempaa. Nyt olisi mielenkiintoista laskennallisesti selvittää ne ajankohdat, milloin veden virtaus Siikaniemessä on Enonselälle ja milloin Vääksyyn päin. Vesijärvi on siis ns. bifurkaatiojärvi eli kahteen suuntaan laskeva.
 
Koska vesitaselaskelmia ei ole ollut, myös veden viipymä Enonselällä on arvioitu virheellisesti. Sen on luonnontilan mukaisissa oloissa laskettu olevan 5,6 vuotta. Todellisuudessa se on kuitenkin noin 3-4 – kertainen. Voidaanko erilaisten mato-, levä- ja pohjatutkimusten tuloksia edes tulkita oikein, ellei tiedetä veden liikkeitä?
 
Enonselän veden laadun ja tilan parantamiseen on olemassa hyvin yksinkertainen ja myös käytännössä toimiva mahdollisuus. Tämän mahdollisuuden suunnittelutyö on vielä keskeneräinen. Vesimassan ilmastushankkeet eivät ole vaikutuksiltaan yksiselitteisiä. Ilmastushankkeet kuihtuvat oikeiden toimenpiteiden rinnalla omaan mitättömyyteensä.
 
 
Erkki Ollila, DI
 
 
 

Ongelmia Joutjärvessä ?
 
Möysän koululla oli toukokuun alkupuolella keskustelutilaisuus, minkä aiheena olivat
Joutjärven nykytila ja sen parantamismahdollisuudet. Täsmennän puheenvuoroni sanomaa seuraavasti.
 
Ennen kuin järvellä tehdään minkäänlaisia toimenpiteitä, on poistettava ongelmien aiheuttaja. Valuma-alueella suorittavat toimenpiteet tarkoittavat sitä, että ravinnepitoisten vesien valuminen järveen on saatava oleellisesti nykyistä vähemmäksi. Vaikeutena on veden viipymän pitkä aika järvessä, mikä Joutjärvessä on noin 4-6 vuotta.
 
Joutjärven tilan parantamismahdollisuudet näyttävät mahdottomilta johtuen muun muassa seuraavista syistä.
 
Useiden saunojen pesu- ym. vedet valuvat tällä hetkellä suoraan järveen. Näiden vesien viemäröinnin järjestämiseen ei ainakaan vesilaki ja sen nojalla annetut säädökset anna minkäänlaisia mahdollisuuksia pakkokeinoihin. Saavutettuja etuja on vaikea poistaa. Niin on asianlaita myös tässä tapauksessa. Viemäröintiin liittäminen tulisi siis järjestää hankkeen kustannuksella.
 
Puistojen ja pihojen lannoituksiin tulee määrätä sellaiset rajoitukset, että ravinteita ei valu haitallisia määriä alapuoliseen vesistöön. Lahdessa määräys koskisi kaikkia vastaavantyyppisiä alueita, Ruoriniemeä ja Jalkarantaa.
 
Kun kaupunkiin tällainen vesiensuojelumääräys tulee, niin herää kysymys kuka määräystä valvoo. Ratkaisu tähän on äärettömän yksinkertainen: ” ympäristön suojelusta vastaava johtaja pellolle ja esikunta häkkiin”. Siinä olisi valvoja valmiina ja kustannusten säästö huomattava.
 
Matalien järvien kunnostamisessa on, tällä alueella, huomioitava myös vuoden 1986 tapahtumat. Tsernobylin tuho aiheutti tänne Cesium 137 osalta noin 60 000 yksikön (Bq/m²) laskeuman. Tämän aineen puoliintumisaika on 30 vuotta. Mikäli Joutjärvestä saataisiin lähitulevaisuudessa seitsemän kiloa painava hauki, niin kannattaa olla syömisen suhteen varovainen.
 
Edellä kerrotulla en ota kantaa ydinvoiman rakentamisesta mihinkään suuntaan, koska luonnon oma radioaktiivinen aine, Radon 222, aiheuttaa eräissä asunnoissa lähes kymmenkertaisen säteilyannoksen edellä kerrottuun laskeumaan verrattuna.
 
Vesistöjen tilan parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä kannattaa edelleenkin jatkaa, mutta pitää olla ronskit otteet ja riittävästi rahaa. 
 
Erkki Ollila, DI
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
©2018 Erkki Ollila - suntuubi.com