Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Aina kun olet tehnyt muutoksia sivuun, muista päivittää sivu klikkaamalla tallenna painiketta editorin vasemmasta yläreunasta, paina tämän jälkeen julkaise painiketta niin sivu julkaistaan varsinaisille sivuille.

Kaupungin tulee ottaa katualueet hyötykäyttöön!
 
 
 
Kaupunkisuunnittelun tärkeimpänä tehtävänä on luoda kokemuksellisesti sisältörikasta julkista tilaa, joka pystyy ylläpitämään yhteen kuuluvaisuuden ja solidaarisuuden ilmapiiriä, vieraantumisen vahvistumisen sijasta. Ympäristöystävällisemmässä kaupunkiliikenteessä on kysymys siitä, että löydetään tapoja saada kevyestä liikenteestä samoin kuin busseista yksityisautoilua kilpailukykyisempää. Ennen kaikkea se tarkoittaa, että vähennetään tarvetta matkustaa. Tämä onnistuu muuttamalla maankäyttöä siten, että ihmisten kodit ja työpaikat saadaan lähemmäksi toisiaan
 
Liikennealueet tulee ajatella kaupungin omistamiksi julkisiksi tiloiksi, joiden muuttaminen ajan vaatimuksia vastaavaksi on kaupungin asia. Julkinen tila pitää olla ihmisläheinen ja viihtyisä.
Eivätkö esimerkiksi kaupungintalo tai kirjasto ole tällaisia? Julkista katutilaa hyödynnetään pääasiassa poikittaissuuntaisesti eli niitä pidetään autojen varastointialueena. Eihän katuja alun perin siihen tarkoitukseen rakennettu vaan pituussuuntaiseen liikennöintiin.           
 
Jos yhteisöjä suunnitellaan autoille, autoja tulee enemmän. Jos niitä suunnitellaan ihmisille, saadaan enemmän kävelyvaltaisia, eläviä yhteisöjä. Kun tiestö laajenee, ajoneuvoja käytetään enemmän eli uusi tila täytetään. Samalla tavalla kun rakennetaan selkeitä ja turvallisia kevyen liikenteen väyliä, niitä käytetään enemmän kuin katujen varsilla olevia jalkakäytäviä, joissa on monenmoista estettä, mainostelineistä terassikyhäelmiin. Jalankulkija kokee liikennealueet uuvuttavina, hän kärsii sekä melusta että pakokaasuista, eivätkä pitkät rivit peräkäin pysäköityjä autoja ole mielenkiintoa herättävä näky
 
Monet pyöräilevät ja kävelevät - tai tekisivät niin – jos tarjolla olisi turvallisia teitä. Jo tämän takia on perusteltua antaa kokonaisia katuja ja kaistoja näiden liikkujien käyttöön. On luotava vihreiden katujen verkosto, joissa ei saa liikkua autolla. Kaupunkisuunnittelu ei voi olla vain järjen ja järjestyksen yhteensovittamista vaan kyllä kaupungin tulee tarjota myös inhimillisemmän elämänmuodon paikallisia malleja, toivon saarekkeita. Lahden ydinkeskustasta on vaikea löytää autoton saareke, missä kaupunkielämä kukoistaisi inhimillisellä tavalla. Jopa autoilua perinteisesti suosivat, konservatiivisesti ajattelevat, alkavat ymmärtää ympäristöystävällisemmän liikenteen edut. Joka ainoassa kaupungissa uusi joukkoliikenneväylä tai selkeä ja turvallinen pyörätie on nostanut kiinteistöjen arvoa ja tuonut paikallistalouteen enemmän asiakkaita ja uutta kehitystä.
 
Ympäristöystävällisempi liikenne muutti myös Vancouveria. Kaupungin väkiluku alkoi laskea 1970-, 1980- luvuilla kuten monissa muissakin Pohjois- Amerikan kaupungeissa. Siksi kaupungin johto loi laadukkaita kaupunkitiloja ja hyviä pyöräily- ja kävelyteitä. Väestö on viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana kasvanut 135 000 hengellä ja liikenne muuttunut. Autoilu väheni kaupungissa, pyöräilyn ja kävelyn suosio lisääntyi. Vielä suuremmissa puitteissa mm. Pariisi aikoo vähentää katujen varsilta 55 000 pysäköintipaikkaa vuodessa. Kaupunki yrittää saada julkisia tilojaan takaisin ja vähentää autojen määrää.
 
Lahden kaupungin pitää saada julkiset tilansa takaisin ja vähentää autoilun määrää keskustasta.
Katualuetta pidetään autojen, erinäköisten terassihökötysten ja mainostelineiden varastoalueena.
Autoista vapaat katujen varret olivat aikaisemmin paikkoja, joissa asukkaat ja vieraat hyörivät ja pyörivät. Nyt niistä on tullut autojen varastointipaikkoja, jotka estävät vapaan liikkumisen. Autoilun suurin talousvaikutus yhteisölle perustuu yksinkertaisesti teiden ja pysäköinnin vaatimaan tilaan.
 
Torin alle rakennettavan parkkihallin yhteydessä pysäköintipaikkoja katujen varsilta vähennetään ydinkeskustasta. Tämä tapahtuu asteittain katu kerrallaan, kortteli kerrallaan. Vapautuvat alueet tarvitaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön. Torin alle voidaan rakentaa pysäköintihalli ja ylläpitää sitä kustannukset kattavasti. Tällainen ratkaisu olisi käyttäjälle itselleen selvä ja veronmaksajille huomattavasti nykyistä halvempi, puhumattakaan siitä seuraavista myönteisistä ja ekologisista vaikutuksista.
 
 Kun yksityisautoilua kaupungin ydinkeskustasta saadaan vähennettyä, silloin keskustan viihtyvyys paranee ja joukkoliikenteen suosio kasvaa. Tästä seuraa se, että yksittäisen bussilipun hintaa voidaan alentaa luonnollisilla keinoilla ilman lisääntyvää kaupungin tukea. Kävelykeskusta on nykytaloudessa aivan yhtä funktionaalinen kuin muulloinkin historiassa.
 
 
Erkki Ollila
.
 
Erkki Ollila
Nuolikatu 1 as 27
15100 Lahti
p. 0414918098
©2018 Erkki Ollila - suntuubi.com